Політика приватності

Дана Політика приватності (далі - «Політика») стосується користування Веб-сайтом і містить правила і умови використання персональних даних. Політика діє відносно всієї інформації, яку ми можемо отримати про вас під час використання вами Веб-сайту. Будь ласка, уважно ознайомтеся з Політикою, перш ніж ви почнете використовувати Веб-сайт.

Ця політика приватності повідомляє суб’єкта персональних даних про склад і зміст зібраних персональних даних, його права, визначені Законом, мету збору персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані. При обробці персональних даних користувачів ми керуємося Законом України «Про захист персональних даних».

Користуючись Веб-сайтом ви висловлюєте свою беззастережну згоду з цією Політикою і зазначеними в ній умовами надання, збору, обробки вашої персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами ви маєте утриматися від використання Веб-сайту.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ МИ ЗБИРАЄМО, ТА ЦІЛІ ЗБОРУ

  • Ми збираємо наступні ваші персональні дані:
   • персональні дані, які ви самостійно надає про себе при заповненні форм на Веб-сайті (у разі наявності).

   • дані, які автоматично передаються в процесі користування Веб-сайтом за допомогою встановленого на вашому пристрої програмного забезпечення, включаючи IP-адресу, інформацію з файлів «cookie», інформацію про браузер Користувача, час доступу, адресу запитуваної сторінки.

   • іншу інформацію про вас, збір та/або надання якої відбувається в процесі користування Веб-сайтом, та яка є необхідною для надання вам можливості використовувати Веб-сайт.

  • Користуючись Веб-сайтом, ви висловлюєте свою беззастережну згоду на використання всіх видів персональної інформації, передбачених п. 1.1 цієї Політики. Згода надається на термін, необхідний для досягнення мети, зазначеної в п. 1.1-1.3, і може бути відкликана шляхом надсилання електронного листа володільцю персональних даних, як передбачено пп. 4.2-4.4.

  • Ми збираємо, зберігаємо, обробляємо, використовуємо та передаємо третім особам тільки ту персональну інформацію, яка є необхідною для надання доступу до Веб-сайту, надання вам можливості користування Веб-сайтом, надання вам необхідної допомоги, а також для зв'язку з вами.

  • Підставою для обробки ваших персональних даних є ваша згода на таку обробку та/або необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних.

  • Ваші персональні дані зберігаються протягом строку, обумовленого відповідною метою їх збору, зберігання та обробки.

 2. ДОСТУП ТА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

  • Використовуючи Веб-сайт, ви надає свою згоду та погоджується з тим, що ми можемо ділитися наданими вами (або зібраними про вас) персональними даними з нашими материнськими або дочірніми структурами або іншими організаціями та особами, а саме: передавати певну персональну інформацію на наш розсуд материнським або дочірнім організаціям, організаціям-партнерам, або іншим залученими особам з метою, для якої ця інформація була зібрана, з дотриманням такими організаціями та особами наших інструкцій та умов цієї Політики.

  • Ми маємо право передавати ваші персональні дані третім особам із наступною метою та на зазначених підставах:
   • ви висловили свою згоду на такі дії;

   • передача необхідна для забезпечення користування Веб-сайтом, для надання послуг, для допомоги вам або для зв'язку з вами;

   • передача передбачена законодавством України.

  • Ми можемо надавати третім особам загальну інформацію (статистичні дані, знеособлену інформацію), яка не містить персональних даних і яка не ідентифікує вас індивідуально.

 3. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  • Ви як суб’єкт персональних даних маєте наступні права, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»:

   • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

   • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних;

   • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

   • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

   • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

   • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

   • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

   • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

   • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

   • відкликати згоду на обробку персональних даних;

   • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

   • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

  • Ви можете в будь-який час звернутися із запитом на отримання копій персональної інформації, яку ми зберігаємо про вас або опису цієї інформації, на зміну, оновлення, видалення наданої раніше інформації, та здійснення будь-яких інших свої прав, передбачених п. 3.1., шляхом надсилання відповідного електронного листа в службу підтримки Веб-сайту, як зазначено в п. 3.4 нижче.

  • Ви також можете відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом надсилання відповідного електронного листа в службу підтримки Веб-сайту. Наслідком відкликання згоди буде припинення обробки ваших персональних даних, крім тих підставою для обробки яких є необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних.

  • Поштова адреса для зв'язку з нами: email.

 4. ЗМІНИ В ЦІЙ ПОЛІТИЦІ

  • Ми залишаємо за собою право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності в будь-який час, тому, будь ласка, періодично її переглядайте. У разі внесення суттєвих змін до цієї Політику, ми, на наш розсуд, оповістимо вас на цій сторінці Веб-сайту, по електронній пошті або шляхом повідомлення про це на домашній сторінці Веб-сайту.